menu

EU-regelgeving voor drones

Vanaf januari 2021 gelden er nieuwe regels voor het vliegen met drones. Dit is de nieuwe streefdatum, aangezien juli 2020 niet kon worden gewaarborgd i.v.m. COVID-19. Op dit moment zijn de regels aangenomen door de Europese Commissie en kunnen professionals zich gaan voorbereiden op een aantal veranderingen.

Deze wijziging heeft behoorlijke gevolgen voor beroepsmatige drone-piloten. Wij hebben op een rijtje gezet wat er exact gaat gebeuren.

Wijzigingen voor drone piloot in Europa vanaf januari 2021

 • Drones registeren verplicht
 • Theoriediploma verplicht bij drones zwaarder dan 250 gram
 • Maximale vlieghoogte van 120 meter
 • Vliegen bij nacht toegestaan
 • Opheffing onderscheid professional en recreatieve vliegers
 • Minimumleeftijd naar 16 jaar

Verschillen tussen recreatieve en professionele drone piloot opgeheven

Op dit moment heeft een recreant meer voordelen dan een beroepsmatige drone piloot. De recreant heeft (zonder vergunning) meer mogelijkheden, mag bijvoorbeeld verder en hoger vliegen dan de beroepsmatige piloot. Deze verschillen worden opgeheven.

In de nieuwe Europese regelgeving geldt; hoe hoger het risico, hoe strenger de eisen. Professionele piloten zullen alsnog een vergunning moeten halen, maar mogen minstens zoveel als de recreant.

Drone piloot verplicht registreren

Iedere drone piloot dient zich te registreren in het nieuwe registratiesysteem (Drone ID). Contactgegevens, verzekeringspolissen en/of vergunningen worden allemaal opgeslagen in een centraal systeem. Drones dienen ook geregistreerd te worden, behalve degene die niet gecertificeerd zijn. Hierbij komt het bekende PH-nummer te vervallen. Mogelijk komt er een overgangsperiode waarbij drones met PH-nummer hierbij uitgezonderd worden.

’s Nachts vliegen met je drone

Normaliter was het niet toegestaan om ’s nachts te vliegen met je drone, dit mag volgens de nieuwe wetgeving wel (al dan niet met flitslicht). Daarbij blijft de regel bestaan dat de drone zover gevlogen mag worden als nodig, mits deze zichtbaar is met het blote oog.

Verzekering

Het is nog onduidelijk wat de vereisten worden voor het verzekeren van je drone volgens de nieuwe wet- en regelgeving.

Planning

UPDATE: Vanwege COVID-19 zal de planning wijzigen en is het streven om de nieuwe regels per 1 januari 2021 in te laten gaan.

 • Februari 2019 — Positive vote of EASA Committee
 • Maart 2019 — Adoption of the delegated act by the European Commission.
 • Juni 2019 — Adoption of Implementing and Delegated Act. Start of transitional period.
 • Oktober 2019 — Publication of Guidance Material (GM), Acceptable Means of Compliance (AMC) and first pre-defined risk assessments by EASA.
 • Oktober 2019 — Publication of an Opinion by EASA proposing an amendment to the European regulation (Implementing Act) to add two standard scenarios to facilitate some operations posing a low risk only. 
 • December 2019 — Publication of Opinion on U-space by EASA.
 • Juni 2020 — Registration of UAS operators & certified drones becomes mandatory.
 • Juni 2020 — Operations in ‘Specific’ category may be conducted after the authorisation given by the National Aviation Authority.
 • Juni 2020 — Drone user can start operating in limited ‘Open’ category. Between June 2020 till June 2022.
 • Juni 2021 — National authorisations, certificates, declarations are fully converted to the new EU system.
 • Juni 2022 — All model clubs and associations should receive an authorisation by the NAA
 • Details: https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/civil-drones-rpas